Inici » Notícies

26/11/2009 - Presentació de la patent d'un microsistema sensor capaç de detectar selectivament traces de benzè utilitzant les nanotecnologies.

Sensotran patenta un microsistema sensor capaç de detectar selectivament traces de benzè utilitzant les nanotecnologies.

El microsistema ha estat desenvolupat per Sensotran en el projecte 'Nano2Hybrids' finançat per la Comissió Europea dins el 6è Programa Marc i amb la col•laboració de la Universitat Rovira i Virgili, dues institucions de recerca Belgues i una de Luxemburg.

El microsistema compta amb una agrupació de sensors integrats monolíticament. Les capes actives dels sensors consisteixen en nanotubs de carbó funcionalitzats en un plasma d’oxigen i decorats amb nanopartícules de diferents metalls catalíticament actius.

L’adsorció del benzè en algunes de les nanopartícules de metall emprades resulta en una transferència de càrrega en el sistema molècula-nanopartícula-nanotub. causant canvis importants en la conductivitat elèctrica de la capa activa dels sensors i permetent-ne la detecció.

La utilització d'una agrupació de sensors basats en nanotubs funcionalitzats amb diferents metalls permet la detecció selectiva de traces de benzè (el límit inferior detectable està per sota de 20 parts per bilió (ppb)) en presència d’altres gasos interferents.

El fet de que els sensors treballin a temperatura ambient, permet que el microsistema trobi aplicació principalment en sistemes de detecció i protecció personal dins la indústries química, petroquímica, foneries, aeronàutiques, laboratoris de recerca, estacions de servei, així com en els vessaments marins de cru.

L’empresa SENSOTRAN, SL. (amb seu al Prat de Llobregat) serà l’empresa que explotarà la patent.