Inici » Empresa » Principis

Principis

VISIÓ

L'objecte de la societat creada l'any 1990 per Joaquim Delgado amb més de 40 anys d'experiència en detecció de gasos, és l'assessorament sobre temes de seguretat i protecció contra el risc d'explosió i toxicitat produït pels gasos i vapors inflamables, tòxics, compostos orgànics volàtils (COV's) o deficiència d'oxigen, la prevenció i protecció personal i del medi ambient, així com el desenvolupament, fabricació i subministrament a la indústria en general de centrals de detecció, detectors i sensors, instruments i sistemes de control i mesura de gasos tant fixes com portàtils.

MISSIÓ

La nostra inquietud per adaptar els nostres productes i serveis a les necessitats concretes de cada clients, en motiva a dissenyar, fabricar i comercialitzar els equips amb els més alts estàndards de qualitat, contenint el preu final per donar un màxim accés al clients per aconseguir la nostra major obsessió: la seva seguretat. Per això, centrem els nostres esforços en conèixer i personalitzar cada un dels nostres client, de manera continuada.

VALORS

Els principals valors de l'empresa són la honestedat, cordialitat en les relaciones humanes, dinamisme, integritat, la no discriminació per motius de sexe, raça o creences religioses, el continu esperit de superació i innovació; tot per tenir una proximitat amb els clients per ajudar-los a resoldre les qüestions plantejades alhora de procurar un ambient de treball agradable per tot el nostre personal.