Inici » Empresa » Presentació

Presentació

L'objecte de la societat, creada l'any 1990 per Joaquim Delgado amb més de 40 anys d'experiència en detecció de gasos, és l'assessorament sobre temes de seguretat i protecció contra el risc d'explosió i toxicitat produït per gasos i vapors, la prevenció i protecció personal i del medi ambient, així com el desenvolupament, fabricació i subministrament a la indústria en general de sensors i transductors, instruments i sistemes de control i mesura de gasos.

SENSOTRAN ha subministrat detectors portàtils i fixos de Gasos Tòxics, Inflamables, Composts Orgànics Volàtils, Deficiència d'oxigen i Detecció de Fuites als principals Organismes Públics i indústries del país dels sectors del petroli, gas, química, nuclear, comunicacions, alimentació, enginyeria, medi ambient, Universitats, Laboratoris, etc. participant també en el desenvolupament de nous sistemes de detecció de gasos.

Els nostres coneixements ens permeten oferir els següents serveis:

  • Estudi de necessitats de producte i la seva viabilitat.
  • Desenvolupament i fabricació de producte.
  • Valoració del risc i estudi de necessitats del client, avaluant els potencials focus de risc, determinant les necessitats de prevenció i ubicació de detectors.
  • Proposició del sistema o equip adequat presentant un avantprojecte de necessitats amb una valoració de conjunt.
  • Proves i recepció de la instal•lació, en presència d'un representant de la propietat, realitzant novament els mateixos controls realitzats a les nostres instal•lacions i els inherents a la instal•lació dels fils i connexionat elèctric.
  • Seguiment continu de les revisions de manteniment previstos en el projecte, comprovant que es realitza segons les especificacions.
  • Seminaris de formació sobre detecció de gasos i contaminació ambiental.
  • Actualització d'informació sobre normes, equips, nous sistemes, modificació dels VLA, LIE, etc.

SENSOTRAN, S.L., desenvolupa la seva activitat productiva a 10 km a Barcelona i presta els seus serveis a tota la península ibèrica (Espanya i Portugal), bé amb el servei directe al nostre client o a través de distribuïdors, repartits per tota la geografia espanyola i lusitana.