La nostra obsessió:
LA SEVA SEGURETAT

Especialistes en detecció de gasos per prevenir i protegir el personal i les instal·lacions.

L'objecte de la societat, creada l'any 1990 per Joaquim Delgado amb més de 40 anys d'experiència en detecció de gasos, és l'assessorament sobre temes de seguretat i protecció contra el risc d'explosió i toxicitat produït per gasos i vapors, la prevenció i protecció personal i del medi ambient, així com el desenvolupament, fabricació i subministrament a la indústria en general de sensors i transductors, instruments i sistemes de control i mesura de gasos.